Správca

Správca


MUDr. Ján Sojak, PhD.

RHINO, s.r.o. - Privátna ORL ambulancia, Šustekova 2, 85104 Bratislava

Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica


MDDr. Michaela Sojaková

Stomatologické oddelenie, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Generála M.Vesela 21, 03426 Ružomberok

www.dental-park.sk
Zoznam použitých zdrojov                                                                                                                            Internetové zdroje:                                                                                                                                    Wikimedia Commons. Gray's Anatomy plates [online] [cit. 2015-11-05]. Dostupné na internete: <https: commons.wikimedia.org="" wiki="" gray's_anatomy_plates=""><https: commons.wikimedia.org="" wiki="" gray's_anatomy_plates="">                                                                                                                                    Wikimedia Commons. [online] [cit. 2015-11-05]. Dostupné na internete: <https://commons.wikimedia.org>

Vytvorte si webové stránky zdarma!