Anatómia

Anatómia čeľustného kĺbu

čeľustný kĺb - spánkovosánkový kĺb - temporomandibulárny kĺb - TMK - čelistní kloub - TMJ - articulatio temporomandibularis - dg. K07.6


  • Temporomandibulárny kĺb - je zložený kĺb medzi ktorého kĺbne plochy (hlava sánky a kĺbna jamka hornej čeľuste) je vmedzerený disk z väzivovej chrupavky (discus articularis).
  • Disk - je chrupavkovitá, sedlovito prehnutá platnička, ktorá je v strede tenšia (do 2mm) než po obvode (do 4mm). V správnej pozícii je udržovaná väzmi a kĺbnym púzdrom, ktoré disku umožňujú obmedzený pohyb v súlade s pohybom sánky. Úlohou disku je tlmiť tlakové sily pôsobiace na kĺbne plochy a zväčšovať rozsah pohybu v kĺboch.
  • Lokalizácia - TMK kĺby môžeme nahmatať najlepšie v priebehu ich pohybu a to tesne pred ušnicami (preto niektorí pacienti majú aj ušné príznaky a často počujú praskanie, pukanie a škrípanie v kĺbe).
  • Pohyb - otváranie (depresia) a zatváranie (elevácia) úst, pohyby sánky dopredu (protrakcia), dozadu (retrakcia) a do strán (lateropulzia, kombinácia protrakcie a retrakcie) umožňujú štyri párové žuvacie svaly, ktorých pohyby sú riadené signálmi z hlavových nervov. Nervové vlákna taktiež prijímajú signály zo svalov, TMK kĺbov a ostatných štruktúr zapojených do pohybu sánky. Následne tieto signály prenášajú do mozgu, kde sa vyhodnocujú a umožňujú regulovať smer, rozsah pohybu, silu hryzu, ale aj pociťovať bolesť. Porucha na ktorejkoľvek úrovni tohto zložitého systému kostných štruktúr, chrupaviek, kĺbov, väzov, svalov a nervov môže vyústiť do poruchy temporomandibulárneho kĺbu.

Kliknutím na obrázok môžete sledovať pohyb čeľustného kĺbu zobrazený magnetickou rezonanciou.

  • Funkcia - temporomandibulárny kĺb je párový (pravý a ľavý), pričom kĺby nikdy nepracujú samostatne a pri pohybe sánky sa hýbu vždy spoločne. Kĺb je funkčný v priebehu reči, prijímania potravy, zívaní, vyjadrovaní emócii mimikou tváre. Pri zatváraní úst je pohyb v kĺboch ukončený vzájomným dotykom horného a dolného zuboradia, preto poruchami zhryzu a poškodením chrupu sú výrazne ovplyvnené aj samotné čeľustné kĺby.

Video znázorňujúce anatómiu čeľustného kĺbu:

Vytvorte si webové stránky zdarma!