Príčiny

Príčiny postihnutia čeľustného kĺbu


Príčin bolesti a potiaží v oblasti temporomandibulárneho kĺbu môže byť viacero, príčiny sa pritom môžu navzájom prelínať a môžu pochádzať z oblasti záujmu viacerých lekárskych odborov - ORL, stomatológia, stomatochirurgia, fyziatria, reumatológia, neurológia.

Medzi niektoré z možných príčin patria:

 • Škrípanie zubami (bruxizmus) a zatínanie zubov (clenching), (parafunkcie). Dochádza k nim prevažne v spánku, ale aj v bdelom stave a to hlavne pri strese, sústredení sa... Pri výraznom škrípaní a zatínaní zubov dochádza až k poškodeniu skloviny, chrupu, abráziám. V priebehu tohto procesu sú žuvacie svaly aktívne, vyvíjajú značný tlak, dochádza k svalovej únave, svalovým kŕčom, zvýšenej citlivosti a bolestivosti svalstva, ktorú pacient pociťuje hlavne ráno. Pokiaľ tento proces pretrváva dlhodobo, dochádza aj k postupnému poškodeniu samotných čeľustných kĺbov.
 • Poruchy zhryzu (maloklúzia, napr. hryz skrížený, zvýšený, znížený, keď horné zuby prekrývajú dolné...), poškodený chrup, nekompletný chrup, chýbajúce zuby, nesprávna protetika majú za následok nesprávnu polohu sánky, spôsobujú zvýšené namáhanie svalov sánky, zvyšujú tlak pôsobiaci na temporomandibulárny kĺb, môžu spôsobiť nadmerné jednostranné zaťaženie TMK kĺbu.
 • Stres, emocionálne poruchy, depresia, úzkostné poruchy, adaptácia, psychologické a psychosociálne problémy pôsobia hlavne cez ovplyvnenie svalového napätia a prahu vnímania bolesti.
 • Úraz (pád, úder, nehoda...) môže spôsobiť poškodenie skeletu tváre, chrupu, svalstva, samotného čeľustného kĺbu a disku (natiahnutie, pretrhnutie, pomliaždenie, vykĺbenie, zlomenina), poškodenie okolitých tkanív a ich prípadné zjazvovatenie.
 • Degeneratívne kĺbne ochorenia (artróza), reumatické ochorenia, Costenov syndróm, ochorenia uší, tumory v ORL oblasti...
 • Akútne zápaly infekčné a neinfekčné.

V poškodení samotného čeľustného kĺbu zohrávajú hlavnú úlohu najčastejšie tieto mechanizmy:

 • Pôsobenie nadmerného tlaku na čeľustný kĺb s nadmerným stláčaním disku, nadmerné jednostranné zaťaženie kĺbu
 • Uvoľnenie, zaseknutie a dislokácia kĺbneho disku, opakované luxácie "vyskočenia" sánky
 • Úrazové (traumatické) poškodenie kĺbneho púzdra a kĺbnych väzov s prípadnou dislokáciou disku
 • Degenerácia kĺbnych plôch, disku a väzov v dôsledku nadmerného opotrebovania, chronického zápalu kĺbu, degeneratívnych procesov v kĺbe (artróza, reumatické ochorenia...) či úrazu
 • Dysharmónia funkcie žuvacieho svalstva a temporo-mandibulárneho kĺbu
Dysharmónia, narušenie mechaniky "spánkovosánkového komplexu". Chrup, pravý a ľavý čeľustný kĺb predstavujú tri oporné body, tvoria komplex "akúsi trojnožku" a pokiaľ je čo i len jeden z týchto oporných bodov porušený, dochádza spravidla aj k poškodeniu zvyšných štruktúr.

Vytvorte si webové stránky zdarma!