Liečebné náklady

Liečebné náklady


Uvedené náklady sú len orientačné. Ceny sú rozdielne v štátnych a neštátnych zariadeniach a taktiež aj medzi jednotlivými neštátnymi zariadeniami. Platné cenníky sú dostupné u prevádzkovateľov jednotlivých zdravotníckych zariadení poskytujúcich diagnostickú a liečebnú starostlivosť.

Prvé vyšetrenie čeľustného kĺbu, konzultácia

v rámci štátnych kliník stomatochirurgie v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou

15-25€

Kontrolné vyšetrenie čeľustného kĺbu, konzultácia

v rámci štátnych kliník stomatochirurgie v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou

10-15€

Náhryzové dlahy

ostatné náklady na vyšetrenie, ošetrenie a protetiku závisia výhradne na individuálnych požiadavkach pacienta

60-80€

Dentálna hygiena

náklady na ošetrenie výrazne závisia na stave chrupu a na individuálnych požiadavkach pacienta

25-90€

Otorinolaryngologické vyšetrenie

v štátnych zariadeniach v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou

10-50€

Rádiologické vyšetrenie

RTG snímka jedného zuba

5-10€

Rádiologické vyšetrenie

panoramatická RTG snímka

0-20€

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou

štandartné (cca do 8 týždňov)

v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou len u zazmluvnených prevádzkovateľov a s platnou žiadankou

0€

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou

prednostné (do 3dní, ak prevádzkovateľ poskytuje)

v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou len u zazmluvnených prevádzkovateľov a s platnou žiadankou

 15-30€

Vyšetrenie na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách

v štátnych zariadeniach v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou

5-20€

Vyšetrenie reumatológom

v štátnych zariadeniach v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou

10-50€

Stomatochirurgické vyšetrenie

v štátnych zariadeniach v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou

možné náklady na prípravky podávané pacientovi nadštandartne na jeho vlastnú žiadosť

10-50€

Vytvorte si webové stránky zdarma!