Liečba


Liečba postihnutia čeľustného kĺbu


Zámerom všetkých ošetrení, terapie a cvičebných programov je relaxácia žuvacích svalov, s tým spojené zníženie záťaže čeľustných kĺbov a zlepšenie rozsahu pohybu čeľustných kĺbov, alebo prípadné posilnenie žuvacieho svalstva pri vychýlení sánky a asymetrických pohyboch sánky.

Treba si uvedomiť, že spánkovosánkové kĺby musia vždy pracovať na obidvoch stranách súčasne a jedna strana absolútne závisí od druhej. Zároveň treba mať na pamäti, že naoko tie isté potiaže môžu vznikať v dôsledku rôznych príčin (viď. Príčiny).

Výsledkom liečby má byť zmiernenie bolesti čeľustných kĺbov a zlepšenie ich funkčnosti (zväčšenie rozsahu pohybu v čeľustných kĺboch). To je možné len pokiaľ dosiahneme relaxáciu žuvacieho svalstva, odľahčíme TMK kĺby a naučíme svaly správne pracovať.

Poškodenie kĺbu samotného je často nezvratné, ale kompenzačná schopnosť organizmu je vysoká a potiaže je možné mať pri správnom prístupe a liečbe pod kontrolou. Dôležité je taktiež včasné rozpoznanie symptómov a včasné započatie liečby. Napriek tomu sa môžu potiaže aj pri ich vymiznutí s odstupom času vrátiť.

Terapiu vždy zahajujeme konzervatívnymi, vratnými ošetreniami. Radikálna, nevratná liečba (chirurgia alebo ortodoncia) sa zvažuje iba pri neúspechu a vyčerpaní možností liečby konzervatívnej. Tieto radikálnejšie liečebné kroky sa našťastie používajú len zriedkavejšie a väčšina pacientov dobre reaguje už aj na liečbu konzervatívnu.

Terapeutické plány sú také rozmanité ako pacienti, pre ktorých sa pripravujú. Každý pacient sa musí liečiť inak v závislosti od jedinečnosti svojich problémov a prispievajúcich faktorov. O tom aký typ liečby je potrebný pre konkrétny prípad by mal rozhodnúť lekár. Liečba má často niekoľko fáz. Takýto postupný plán môže byť síce zdĺhavejší, ale zostavený v najlepšom záujme, pretože postačujúca môže byť už aj jednoduchšia nápravná liečba. Ak bolesť alebo iné symptómy pretrvávajú, konzervatívna liečba nepostačuje a jej možnosti sú vyčerpané, môže byť potrebná zložitejšia liečba ako napríklad injekčná aplikácia liečiv do kĺbu, stomatologické ošetrenie chrupu, úprava zhryzu a chirurgické zákroky.


                                      Konzervatívna liečba

Konzervatívna liečba môže na základe individuálneho posúdenia využívať niektoré z nasledovných fáz:

 • Relaxácia čeľustných kĺbov a úprava stravy. Aby sa kĺby uzdravili, musíte im dopriať oddych. Náhryzová dlaha pravdepodobne pomôže, ale treba urobiť aj iné kroky. Vôbec by ste nemali žuť žuvačku, ohrýzať si nechty, zatínať zuby v bdelom stave alebo vykonávať iné nefunkčné návyky (obhrýzanie ceruzky, neustále žuvanie, nefunkčné vysúvanie jazyka atď.).                                                                                                               Strava by mala byť dosť mäkká, počas liečby sa vyhýbajte "gumeným" a tvrdým jedlám. Ak žuvanie bolí, jedlo je príliš tvrdé. Okrem prijímania potravy (kašovitej, prípadne pokrájanej na menšie kúsky, popučenej alebo namáčanej) má byť sánka v pokoji.         V domácom fyzioterapeutickom programe pri bolesti čeľustných kĺbov je odporúčané obmedziť funkciu a pohyb sánky, napr. široké zívanie a spievanie, hru na hudobný nástroj, držanie predmetov pod bradou ( telefón, husle a pod.), reč. Čeľustným kĺbom dovolíte odpočinúť aj tým, že uvoľníte sánku, čím zuby budú v polohe od seba, pričom pery ponecháte zatvorené (sánka bude v "závese" svalov, pričom nedôjde ku kontaktu horného a dolného zuboradia). Svalstvo zrelaxujete aj tak, že špičku jazyka opriete za predné horné zuby asi na 20 sekúnd, uvedomte si pritom uvoľnenie svalov, cvik môžete robiť kedykoľvek v priebehu dňa, a to aj pri zatvorenýchy ústach. Dbajte na správne držanie tela, neseďte, ani nestojte s predsunutou hlavou, nepodopierajte si rukami bradu. Sánka by nemala byť pod úrovňou kľúčnej kosti a uši viac vpredu ako plecia.                                                                                                                                                 Pri spaní na bruchu a boku dochádza k tlaku na oblasť tváre a tým môže dôjsť aj k pôsobeniu nadmerného tlaku na čeľustné kĺby a šiju, preto je k odľahšeniu a relaxácii čeľustných kĺbov vhodnejší spánok na chrbte (niektorí autori odporúčajú spánok na chrbte bez podušky).                                                                                                                      Pri zívaní si väčšina ľudí zakryje ústa zvisle držanou rukou. V prípade nadmerne pohyblivých (hypermobilných) kĺbov je doporučené, aby ste tak robili s miskovito ohnutou rukou, pričom spodkom dlane si podopriete bradu a prsty vám smerujú k očiam. Tak si podopriete sánku a zabránite luxácii (vykĺbeniu) prípadne zaseknutiu spánkovosánkových kĺbov. Zívanie môžete kontrolovať aj zatlačením hlavy dolu (pritlačenie brady o hrudník) alebo podopretím brady päsťou.
 • Aplikácia tepla. V domácej liečbe sa osvedčuje aj aplikácia vlhkých, teplých obkladov. Teplé obklady však nemusia byť vhodné a dobre tolerované pri akútnych zápaloch kĺbu, kedy pacient pociťuje úľavu skôr po obklade chladivom. Teplé obklady sú obzvlášť prospešné pri stuhnutí svalstva. Prenikajúce vlhké teplo podporuje krvný obeh v svalov, čo napomáha uzdraveniu a uvoľneniu svalov a tiež zlepšuje prienik antiflogistík. Postačiť môže napr. vlhký uterák alebo ohrievací vak. Viď. nižšie...
 • Masáže a cvičenia. Niekoľko jednoduchých masáží a cvičení na sánku, šiju a chrbát môže pomôcť svalom zrelaxovať, natiahnuť sa, správne fungovať. Táto jednoduchá konzervatívna liečba napomáha zabezpečiť svalovú rovnováhu, obnovu hybnosti sánky, zmiernenie bolesti a spazmu (napätia) svalovokostného tkaniva tváre, krku a šije. Vysvetlenie a osvojenie tohto terapeutického postupu je časovo veľmi náročné a vyžaduje si trpezlivosť nielen lekára a fyzioterapeuta, ale aj pacienta. Po zvládnutí techniky masáže a cvičenia môže toto pacient vykonávať aj v domácom prostredí. Pre úspech terapie si však treba aspoň sčasti osvojiť anatómiu a funkciu svalov (viď. Anatómia). Vhodnou dobou na vykonávanie niektorých masáží a cvikov je teplé, vlhké prostredie sprchy alebo kúpeľa, najmä ráno a/alebo pred spaním. Príklady masáže a cvičení viď. nižšie...
 • Liečivá. Môžu byť voľnopredajné alebo na lekársky predpis. Často dokážu pomôcť už aj voľnopredajné analgetiká (lieky proti bolesti), myorelaxancia (lieky na uvoľnenie svalstva), antiflogistiká (protizápalové lieky) a doplnky vyživujúce kĺby. Kým mierna liečba liekmi môže pomôcť a uľaviť pri bolesti, tak pri dlhodobom a nadmernom užívaní hrozí nebezpečenstvo maskovania symptómov, škodlivé účinky (napr. žalúdočné) až závislosť.
 • Stomatologické ošetrenie a zubná protetika (protézy, mostíky, náhrady, korunky, rovnátka na zuby, ortodoncia atď... ). Jeden z najdôležitejších krokov terapie. Zámerom je pre liečbu kĺbov nevyhnutná kontrola a prípadná úprava chrupu a zhryzu.
 • Zhotovenie náhryzovej dlahy. Chráni pred ďalším opotrebovaním zuby samotné, keďže zmierňuje škrípanie, zatínanie zubami, pohyby sánky do strán. Hlavne ale umožňuje žuvacím svalom odpočinok s následným zmiernením tlakových síl pôsobiacich na čeľustné kĺby. Dlaha taktiež zvýšuje zhryz, čím sa hlavička kĺbu oddiaľuje od kĺbnej jamky a dochádza k odľahčeniu stlačeného väziva. Nosí sa sa spravidla v noci, ale vo vážnejších prípadoch sa môže nosiť aj počas dňa, prípadne pri činnostiach spojených s parafunkciami (napr. škrípanie, zatínanie zubov pri cvičení, šoférovaní, sústredení sa...). Dlaha by sa nemala bez prestávky nosiť dlhšie ako 3-6 mesiacov. Životnosť dlahy je rôzna, od 3 mesiacov až po roky (v závislosti od jej zaťaženia). Dlaha musí mať viaceré správne parametre (dostatočne pevná a tvrdá, dobre naliehajúca, s dostatočným zvýšením zhryzu...) pričom neexistuje konkrétny návod na jej výrobu a úlohu zohrávajú taktiež osobné skúsenosti stomatológa a zubného technika, ktorí ju zhotovujú.
 • Dentálna hygiena. Pacient s nedostatočnou dentálnou hygienou je viac ohrozený rozvojom parodontitídy, vznikom zubných kazov, a tým pádom aj vyšším rizikom straty chrupu, čím môže dôjsť aj k poruche zhryzu. U takéhoto pacienta hrozí zároveň strata možnosti nosenia náhryzovej dlahy, a tým využitia jednej zo základných liečených modalít.
 • Zmiernenie stresu. Stres a emócie často zohrávajú dôležitú úlohu pri postihnutí temporomandibulárnych kĺbov, ktoré môže byť znamením, že pacient je pod vplyvom stresu, ktorý si ani nemusí uvedomovať. Pomôže čokoľvek, čo u vás konkrétne pomáha psychické napätie zmierniť (napr. čítanie, cvičenie, šport, pobyt v prírode, počúvanie hudby a pod.) Obmedzte kofeínové nápoje. V prípade vážnejších problémov so stresom a emocionálnymi potiažami možno využiť psychologické poradenstvo.
 • Obstreky kĺbu. Ide už o liečbu invazívnu, ktorá sa ale vykonáva formou ambulantnou, spravidla vo viacerých sedeniach, bez nutnosti anestézy či umŕtvenia. Využívaná je pomerne často, je relatívne nebolestivá a rýchla. Jedná sa o lokálne obstreky postihnutých čeľustných kĺbov, počas ktorých sa injekčne priamo do kĺbu (intraartikulárne) aplikuje liečivo - syntetické náhrady kĺbneho mazu (synovia), výživa kĺbu alebo kortikosteroidy.
 • Liečba kĺbneho disku. Terapia vyskočeného, dislokovaného alebo zaseknutého disku môže byť žiadna až komplexná. Ak pacient nepociťuje bolesť a kĺb funguje primerane a stabilne, liečba nie je potrebná, ale musí si dávať pozor na nadmerné používanie sánky a všímať si symptómy, hlavne bolesť a zmeny v cykloch pohybu sánky. K liečbe problémov s platničkou patria tvrdé náhryzové dlahy, určené na horné a/alebo dolné zuby. Nosia sa prevažne v noci, pokiaľ je potrebné, tak aj počas dňa. Pomáhajú upokojiť obvykle napnuté svaly obklopujúce kĺb, zmenšujú zatínanie alebo škrípanie zubov a umožňujú sánke trochu odlišnú kľudovú polohu.


  Všeobecné pravidlá

  • Kĺby nadmerne nezaťažovať častým žutím žuvačky, tvrdých a "gumovitých" jedál
  • Nezatínať zuby, neškrípať zubami cez deň ani v noci
  • Pri nadmerne pohyblivých kĺboch (hypermobilných) ústa prílišne neotvárať
  • Uvedomujte si telesné návyky, ktorými môžete preťažovať TMK, šiju a chrbát a obmedzte ich. Dbajte na uvoľnené držanie hlavy a šije.
  • Minimalizujte psychický stres
  • Pri postihnutí temporomandibulárnych kĺbov treba vyvinúť maximálne úsilie o ich relaxáciu, vyhnúť sa ich nadmernému zaťaženiu
  • V niektorých prípadoch sú však vhodné vybrané jednoduché masáže a cvičenia
  • Bočným pohybom sánky sa treba vyhýbať, pokiaľ vám to nie je vyslovene odporúčané
  • Ak sa pri niektorom cvičení necítite dobre, nerobte ho!
  • Počas zákrokov v ústach upozornite lekára, aby vám umožnil v pravidelných rozostupoch zatvoriť ústa a uvoľniť tak tlak vyvíjaný na TMK
  • Pri chladnom počasí držte čeľustné kĺby v teple, aby ste zabránili napätiu a zatínaniu svalstva, ktoré sprevádza pocit chladu   Masáže a cvičenia

   Pri bolestivom a stuhnutom žuvacom svalstve sú vhodné masáže, niekedy doplnené o relaxačné, uvoľňovacie a stretchingové, naťahovacie cvičenia. Po nácviku, najlepšie po zaškolení fyzioterapeutom môže masáže aj cvičenia pacient realizovať aj sám v domácom prostredí. Pred fyzioterapiou svalstva je vhodné určenú skupinu svalov mierne nahriať.

   Je možné, že budete musieť očakávať obdobie "pokusov a omylov". Napokon to budete vy sami, kto rozhodne, aká liečba je pre vás najlepšia. Podľa jedného názoru sa 90 % všetkých príznakov a symptómov zmierni už pri minimálnej starostlivosti a konzervatívnej liečbe. Hrozí ale riziko, že symptómy sa zhoršia, pokiaľ liečebný režim nie je pre vás vhodný.

   • Masáže sa vykonávajú tlakom prstov, a to aj pri miernej bolestivosti. Príklady masáží:

   Povrchová masáž. Stimuluje nervové zakončenia, čím sa znižuje vnímanie bolesti. Prevádza sa jemným trením bolestivých miest, poklepávaním, hnietením a to suchými prstami, alebo vtieraním masážneho gélu (prípadne gélu s obsahom nesteroidných antiflogistík).

   Hĺbková masáž. Prevádza sa krúživými pohybmi prstov pod výraznejším tlakom. Pred masážou sa doporučuje svaly na 10-15 minút predhrievať (viď. Aplikácia tepla).

   Spánkový sval (m. temporalis) masírujeme obojstranne rukami (dlaňami alebo ukazovákom a prostredníkom).

   Vnútorný krídlový sval (m. pterygoideus medialis), najmä jeho úpon - dá sa vyhmatať pri zaklonenej hlave palcom, na vnútornom okraji uhla (ohyb sánky pod uchom) sánky. Masíruje sa tlakom palca na vnútornej strane uhla sánky a súčasne ostatnými prstami na vonkajšom okraji uhla sánky - tam masírujeme aj vonkajší žuvací sval (m. masseter).

   Dvojbruchý sval, jeho zadné bruško (m. digastricus, venter posterior) masírujeme bruškom ukazováka krúživými pohybmi v jamke pod ušným lalôčikom.

   Masáže sa doporučuje realizovať aspoň 4x denne po dobu 3 minút.

  Video znázorňujúce masáž žuvacích svalov (anglický jazyk):

 • Cvičenia pomôžu uvoľniť svalstvo a zlepšiť pohyblivosť spánkovosánkových kĺbov. Cvičenie taktiež stimuluje tvorbu kĺbneho maziva. Vykonávať ich môžeme iba vtedy, keď sú symptómy a bolesti minimálne, prípadne žiadne. Necvičte, pokiaľ cítite bolesť, sánka by mala byť počas týchto bolestivých období čo najviac v pokoji.                Cvičenia je vhodné praktizovať až po individuálnej konzultácii s lekárom, nakoľko cvičenia a rehabilitácia nie sú vhodné pre každého pacienta (napr. pri artróze, hypermobilite...)! Uvedené cvičenia majú len názorný charakter, cvikov je viac druhov. Realizovať sa môžu len lekárom konkretizované, doporučené cvičenia, najlepšie v spolupráci s fyzioterapetom, inak si môžete ešte výraznejšie uškodiť.                  Cvičenia je vhodné vykonávať pred zrkadlom. Počas cvičení sa ústa pri nádychu otvárajú a pri výdychu zatvárajú. Príklady cvičebných postupov, s ktorými sa môžete stretnúť (a z ktorých si môžete vybrať práve tie, ktoré vám najviac pomôžu zmierniť potiaže):

Z každého cvičenia sa robí 5 opakovaní, dvakrát denne.
1. Otváranie a zatváranie úst tak dokorán a tak rýchlo, ako sa len dá.
2. Otváranie úst proti miernemu tlaku otvorenou dlaňou pod bradou.
3. Zatváranie úst proti miernemu tlaku prstov na vrchu brady.
4. Pohybovanie sánky zo strany na stranu bez odporu, potom proti miernemu odporu rúk po stranách sánky.
5. Vysúvanie spodnej čeľuste s odporom a bez odporu.
6. Žiadna žuvačka.
7. Mäkká strava.
8. Nahrievať 4x denne po 30 minút.

1. Otváranie s dopomocou - dajte dva prsty na predné dolné zuby, pomaly otvárajte tak široko, ako je to pohodlné a tlačte pritom prstami nadol. Opakovať 10x.
2. Otváranie proti odporu - dajte si dlaň pod bradu, čeľusť pomaly otvorte a jemne odporujte otváraniu s rukou pod bradou. Opakovať 10x.
3. Stredová čiara - pozerajte sa do zrkadla, dajte zuby dokopy a pozorujte postavenie dvoch stredných zub na spodnej čeľusti (stredných rezákov). Pomaly otvárajte za sledovania týchto dvoch zubov a pokúste sa pritom udržať spodnú čeľusť "vycentrovanú". Opakovať 10x.
4. Jednoduché otváranie/stretching - pomaly 10x otvorte čeľusť tak dokorán, ako je to pohodlné.
5. Precvičovanie bočných pohybov - Otvorte ústa na asi 2,5 cm od zovretej polohy. Pohybujte spodnou čeľusťou tak ďaleko doprava (priamo doprava bez väčšieho otvárania), ako je pohodlné. Opakovať raz a potom urobiť to isté na ľavej strane.
6. Natiahnutie šije - Pokúste sa dotknúť uchom pleca sklonením šije a nedvíhaním pleca. Opakovať 10x na jednu a potom 10x na druhú stranu.

1. Otváranie úst - pomaly otvárajte ústa tak dokorán, ako vám je to pohodlné a potom pomaly zatvárajte. Potom pomaly otvárajte na ľavú stranu, kým je to pohodlné a pomaly zatvorte. To isté doprava. Opakujte 10x, až kým sa svaly necítia lepšie. Toto strečingové cvičenie môžete robiť pri šoférovaní, pozeraní TV, pred spaním, v práci a veľakrát počas dňa.                             2. Otváranie úst s dopomocou - pri tomto ďalšom kroku pomáhajte rukou sánke posúvať sa o kúsok ďalej, než by to urobila sama. Nerobte to násilím! Opakujte každé cvičenie z bodu 1, ale pomocou ruky otvorte trochu viac. Pokiaľ cvičenie príliš bolí, nerobte ho.

Cvičenia otvárania. Realizujú sa pri spazmoch a kontraktúrach žuvacích svalov, kedy dochádza k obmedzeniu rozsahu otvárania úst. Realizujeme ich 3x denne po dobu 5-10minút. Aktívne - pacient pred zrkadlom otvára ústa, pričom sleduje symetriu otvárania. Bradu má vloženú do dlaní, ktorými symetriu koriguje. Pasívne - otváraniu sa dopomáha tlakom a to pôsobením do úst vložených prstov, prípadne pomocou drevených vyšetrovacích lopatiek. Drevené lopatky sa vkladajú medzi zadné zuby a postupne zvyšujeme ich počet. Počas zvyšovania počtu lopatiek tieto už z úst priebežne vyberať nemusíme, ale novú lopatku vkladamé medzi tie lopatky, ktoré sú už v ústach vložené. Pasívne cvičenie je nevyhnutné realizovať šetrne, s mierou, trpezlivo a postupne, aby nedochádzalo k ešte výraznejšej kontrakcii svalov! Pred cvičením sa doporučuje svaly nahriať (viď. Aplikácia tepla). Vhodná je prípadná kombinácia s izometrickými cvičeniami.

Izometrické cvičenia (Schulteho). Posilujú aktívne svalové skupiny a väzy kĺbneho puzdra. Vhodné sú pri postihnutí svalstva, ale taktiež pri problémoch s kĺbnym diskom. Realizujú sa aspoň 5x krát za sebou, minimálne 2x denne. 1. - Opriete sa lakťami o stôl, bradu vložíte do dlaní, ústa sú mierne pootvorené. Potom sa snažíte ústa otvoriť proti odporu dlaní asi 10 sekúnd, následne odpor dlaní povoľujete, až pokiaľ nedôjde k otvoreniu úst. 2. - Opriete sa lakťami o stôl, bradu vložíte do dlaní, ústa sú mierne pootvorené. Potom sa snažíte sánku predsunúť dopredu proti odporu dlaní asi 10 sekúnd, následne odpor dlaní povoľujete, až pokiaľ nedôjde k predsunutiu sánky. 3. - Opriete sa lakťami o stôl, bradu vložíte do dlaní, ústa sú mierne pootvorené. Potom sa snažíte sánkou pohybovať do strán proti odporu dlaní asi 10 sekúnd, následne odpor dlaní povoľujete, až pokiaľ nedôjde k pohybu sánky. Precvičujeme pohyb do obidvoch strán (do ľavej aj do pravej). 4. - Pootvoríte ústa, prostredník a ukazovák zakliesnite za dolné predné zuby. Následne sa snažíte sánku posunúť dozadu proti odporu prstov.


Video znázorňujúce niektoré zo spomenutých izometrických cvičení    (anglický jazyk):

Cvičenia symetrie - izometrické cvičenia pri vychyľovaní sánky. Pri ochabnutom žuvacom svalstve a prítomnom vychýlení (nechcený posun čeľuste na jednu stranu), posune sánky do strán pri zavretých ústach alebo pri nesúmerných pohyboch sánky do strán počas otvárania /zatvárania úst sú vhodné posilňovacie izometrické cvičenia symetrie.

Vychýlenie je takmer vždy smerom k tomu kĺbu, ktorý je poškodený. Časom nastanú následkom nadmerného používania zdravého kĺbu problémy aj na tejto strane. Izometrické cvičenie má pomôcť znovu "naučiť" sánku, aby sa otvárala správne. Musí sa robiť pred zrkadlom, aby ste videli, ako sánku otvárate a zatvárate. Medzery medzi prednými hornými a prednými dolnými zubami by mali byť v jednej rovine, prekrývať sa. Symetriu pohybu môžete jednoduchšie odkontrolovať aj tak, že medzi horné aj dolné predné zuby si zasuniete zubné špáradlá, ktoré vám poslúžia ako pomôcka, na základe ktorej si skôr všimnete prípadné stranové odchýlky v pohybe.

Cvičte pred zrkadlom! Najprv chvíľu pozorujte, čo sa deje s vašou sánkou pri jej pohyboch, pomaly otvárajte a zatvárajte ústa, hlavu držte rovno. Všímajte si, či sa sánka pri otváraní uchyľuje do jedného boku. Pokiaľ áno, pokúšajte sa otvoriť ústa rovno, súmerne proti tlaku dlaní - miskovito ohnutou rukou, pričom spodkom dlane si podopriete bradu, prsty vám smerujú k očiam a ruky pritom môžete mať v lakťoch podopreté o stôl. Vyžiada si to námahu, lebo slabé, ochabnuté svaly na chorej strane nepracujú správne. Vykonajte 10 správnych, kontrolovaných otvorení a odpočiňte si. Zopakujte znovu 10x a odpočiňte si. A nakoniec ešte raz. Teda 3 série po 10 opakovaní. Takéto cvičenie - 3 série po 10 opakovaní, môžete vykonávať 3-4x denne.


Video znázorňujúce jednu z možných variácií cvičení symetrie:

Relaxačné cvičenia. Využívajú sa k liečbe zvýšeného svalového napätia (vzniknutého aj v dôsledku emočného stresu). Realizujú sa minimálne 3x denne. Pacient sedí za stolom, obidva lakte má podopreté o stôl, čelo je vložené do dlaní, sánka je uvoľnená, ústa mierne pootvorené. Pacient po dobu asi 20 sekúnd potriasa hlavou do strán, hore a dolu. Sánka sa pri týchto pohyboch voľne pohybuje.

Kľudová poloha sánky. Dochádza v nej k maximálnej relaxácii žuvacích svalov. Vhodné pre pacientov, ktorí škrípu a zatínajú zubami. Cvičenie je vhodné opakovať niekoľkokrát denne (kdekoľvek) po dobu 2-5 minút. Pacient má ľahko spojené pery, pričom ale zuby nie sú v kontakte. Pacient sa špičkou jazyka opiera o tvrdé podnebie úst v oblasti za hornými prednými zubami.

Repozičné cvičenia. Pomáhajú vrátiť dislokovaný kĺbny disk do správnej pozície. Pacient maximálne otvorí ústa a následne čo najviac predsunie bradu. Následne postupne vracia bradu späť do normálnej pozície pri súčasnom zatváraní úst, až pokiaľ nedôjde k zahryznutiu. Tento pohyb opakujeme minimálne 10x a cvičenie sa vykonáva 3x denne.Aplikácia tepla

Najjednoduchším spôsobom je priloženie teplých uterákov po stranách tváre. Uterák môže byť aj vlhký (namočený v horúcej vode a následne dôkladne vyžmýkaný, pričom teplota má byť taká, aby ste sa vody mohli dotknúť rukou a nepopálili sa pritom!). Počas nahrievania môžete vykonávať strečingové cvičenia, kým uteráky nevychladnú. Opakujte, kým nepocítite úľavu v svalovom napätí.

Ide o miestnu aplikáciu vlhkého tepla pomocou uterákov alebo vankúšikov z bavlny a vlny, namočených do horúcej vody a dobre vyžmýkaných. Ak je nahriaty uterák príliš mokrý, môže sa vám spočiatku zdať horúcejší, po dôkladnom vyžmýkaní však chladne rýchlejšie. Prikladanie horúceho uteráku alebo vankúšika treba robiť opatrne. Skôr, než začnete, mali by ste mať jasne v mysli každý detail toho, čo idete robiť a účel ošetrenia. Keby ste horúci uterák alebo vankúšik priložili na kožu nesprávnym spôsobom, na veľmi dlhú dobu a príliš teplé, mohli by ste si spôsobiť popáleniny!

Vlhké teplo spôsobuje v danej oblasti relaxáciu svalstva, zvýšené prekrvenie, prehriatie, potenie. Má pozitívny vplyv na liečbu chronického zápalu aj v hlbokých častiach ako TMK kĺb. Je to metóda vhodná na kontrolu bolesti. Aplikujte na oblasť TMK kĺbov, prípadne aj na šiju a hornú časť chrbta. Je možné využiť aj pôsobenie suchého tepla - nahriaty uterák, solux, biolampa. Maximálne trvanie: 20 minút 4x denne.

Aplikácia chladných, ľadových obkladov (neprikladať priamo na kožu, ale len cez textíliu) je rezervovaná výlučne pre akútne bolestivé stavy spôsobené zápalovými ochoreniami svalov a kĺbu. Maximálna doba aplikácie je 20 minút.Chirurgická liečba

Pri neúspechu konzervatívnej liečby je krajnou možnosťou liečba chirurgická:

Šetrnejším výkonom je artroskopia a artrocentéza, počas ktorej je možné cez drobnú ranku kĺb pomocou kamery zavedenej do kĺbu vizualizovať a následne pomocou špeciálneho vybavenia priamo z kĺbu vypláchnuť a odstrániť poškodené tkanivo, produkty zápalového procesu, uvoľniť prípadné zrasty, pablany, ošetriť kĺbne plochy. Umožňuje uvoľniť, reponovať prípadne zafixovať postihnutý kĺbny disk.

Pri neznesiteľných bolestiach, pri znehybnení čeľustných kĺbov a po rozsiahlych úrazoch prichádzajú do úvahy ako posledné riešenie rozsiahlejšie chirurgické výkony na kostných štruktúrach čeľuste a sánky až možnosť úplnej výmeny čeľustného kĺbu. Tu však treba zdôrazniť, že kĺb umelý sa svojou funkčnosťou normálnemu kĺbu nevyrovná, nie je mu rovnocennou náhradou.

Napriek tomu, že problematika čeľustného kĺbu je medzioborovou záležitosťou zdôrazňujeme, že chirurgické výkony na temporomandibulárnom kĺbe patria výhradne len do rúk stomatochirurgických kliník, ktoré disponujú potrebným vybavením a skúsenosťami. Navyše je vhodné aby sa rozsiahlejšia chirurgická liečba realizovala až po viacnásobnom nezávislom posúdení.

Vytvorte si webové stránky zdarma!