Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

čeľustný kĺb - spánkovosánkový kĺb - temporomandibulárny kĺb - TMK - čelistní kloub - TMJ - articulatio temporomadibularis - diagnóza K07.6

Táto sekcia obsahuje pre Vás najdôležitejšie informácie o čeľustnom kĺbe a jeho ochoreniach. Nakoľko je celá naša stránka určená neodbornej verejnosti, je snahou prezentovať jej obsah zrozumiteľne, jednoducho a bez zbytočných odborných termínov. Aktuálne v tejto sekcii nájdete nasledovné informácie:

  • Anatómia čeľustného kĺbu
  • Príznaky postihnutia čeľustného kĺbu
  • Príčiny postihnutia čeľustného kĺbu
  • Diagnostika postihnutia čeľustného kĺbu
  • Liečba postihnutia čeľustného kĺbu

Na základe Vašich dotazov a požiadaviek môžu byť informácie priebežne upravované a dopĺňané.


Vytvorte si webové stránky zdarma!