Telefónne čísla

Pracoviská stomatochirurgie - Kontakty 

Uvádzame adresy a telefónne čísla niektorých z pracovísk, ktoré sa môžu spolupodieľať na diagnostike a liečbe Vášho ochorenia.

Pozor!!! - k objednaniu sa a k vyšetreniu lekárom špecialistom je nevyhnutné doporučenie - VÝMENNÝ LÍSTOK. Toto doporučenie k vyšetreniu a žiadosť o liečbu na týchto pracoviskách je spravidla uvedené v ambulantnej správe odosielajúceho lekára špecialistu, obvodného stomatológa alebo obvodného všeobecného lekára.

Taktiež môžete obdržať žiadanku na prípadné rádiodiologické vyšetrenie alebo vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Pokiaľ žiadanka neobsahuje termín vyšetrenia, musíte si termín dohodnúť samostatne. V prípade zmeny termínu vyšetrenia (napr. pre chorobu) musíte túto zmenu nahlásiť konkrétnemu pracovisku.


  • PRACOVISKÁ STOMATOCHIRURGIE:


Stredné Slovensko:

  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM Martin

             Ambulancia porúch temporomandibulárnych kĺbov

             MUDr. Igor Malachovský, PhD. 

                  Streda a piatok: 10.30 ̶ 11.30 12.30 ̶ 14.00     

            Kollárova 2, 036 59 Martin

            Tel.: 043/ 4203 123

            Objednáva sa aj on-line cez www.unm.sk, príp. klientske centrum tel. číslo: 043/ 4203 994, 995

            WEB: https://www.unm.sk/klinika-stomatologie-maxilofacialnej-chirurgie#ambulance-155 


  • Microdent clinic Rimavská Sobota

            MDDr. Ján Jurkemík, PhD., MPH, MBA

            I. Hatvániho 2, 979 01 Rimavská Sobota

            Tel.: 047/ 2010 222

            WEB: https://www.microdent.sk/kontakt/Západné Slovensko:

  • Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov

            doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.; Tel.: 02/ 48 234 734 (Stomatochirurgická ambulancia č. 007)

            doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.; Tel.: 02/ 48 234 693 (Stomatochirurgická ambulancia č. 004)

            Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

            Oddelenie KÚČTCH sa nachádza na 4 poschodí; Tel.: 02/ 48 234 496

            Ambulancie nájdete na 1. poschodí nemocničnej polikliniky

            WEB: https://www.unb.sk/klinika-ustnej-celustnej-a-tvarovej-chirurgie-lf-uk-a-unb/


Východné Slovensko:

  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

            MDDr. Branislav Borza

            MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPH

                 Pacienti sú ošetrovaní obvykle v pondelky a v stredy po 11-tej.

            Je nutné sa objednať na Tel.: 055/ 615 2819

            Rastislavova 43, 041 90 Košice; Pavilón V., Tel.: 055/ 615 2812

            WEB: https://www.unlp.sk/oddelenie/klinika-stomatologie-a-maxilofacialnej-chirurgie/


  • 1. Stomatologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

            MDDr. Peter Harich

            Je nutné sa objednať na Tel.: 055/640 3948; 055/ 640 3952

            Tr. SNP 1, 04001 Košice 04001, Ambulancie - poliklinická časť- poschodie 2.-7.

            WEB: https://www.unlp.sk/oddelenie/i-stomatologicka-klinika/
  • Pracoviská rádiológie:

- Ružomberok: Generála M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok; t.č. 044/ 438 2729

- Ružomberok: Nám. A. Hlinku 1107/23, 034 01 Ružomberok; t.č. 0918 634 589

- Banská Bystrica: Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica; t.č. 048/ 441 2593

- Banská Bystrica: Bernolákova 10-12, 974 05 Banská Bystrica; t.č. 048/ 439 9142

  • Pracoviská magnetickej rezonancie:

- Ružomberok: J.Kačku 4, 034 95 Likavka (Ružomberok); t.č. 0903 701 341

- Banská Bystrica: Bernolákova 10-12, 974 05 Banská Bystrica; t.č. 048/ 416 5500

- Trenčín: Legionárska 28, 911 71 Trenčín; t.č. 032/ 658 3080, 032/ 658 6081

  • Pracoviská fyziatricko-rehabilitačné:

- Ružomberok: Generála M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok; t.č. 044/ 438 2539

- Banská Bystrica: Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica; t.č. 048/ 4151 787

- Banská Bystrica: Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica; t.č. 048/ 441 2611

- Banská Bystrica: Bernolákova 10-12, 974 05 Banská Bystrica; t.č. 048/ 439 9166

Vytvorte si webové stránky zdarma!