Diagnostika

Diagnostika postihnutia kĺbu


Pri vyšetrovaní temporomandibulárneho kĺbu a hľadaní možných príčin poruchy jeho funkcie sa pacient môže stretnúť s nasledovnými postupmi:

Dôkladná anamnéza - cielené otázky lekára adresované pacientovi

Klinické vyšetrenia:

  • Stomatologické vyšetrenie (posúdenie zhryzu a možností jeho úpravy, posúdenie hybnosti kĺbu, parafunkcií, posúdenie stavu chrupu a dentálnej hygieny)
  • ORL vyšetrenie (vyšetrenie uší, krku, dutiny ústnej, vyšetrenie čeľustných kĺbov - zrakom, pohmatom, posluchom, posúdenie hybnosti)
  • Stomatochirurgické vyšetrenie (vyšetrenie dutiny ústnej, posúdenie zhryzu, parafunkcií, vyšetrenie čeľustných kĺbov - zrakom, pohmatom, posluchom, posúdenie hybnosti)
  • Reumatologické vyšetrenie (laboratórne krvné odbery)
  • Neurologické vyšetrenie (vylúčenie neuralgií a porúch inervácie)

Zobrazovacie vyšetrenia:

  • Röntgenové zobrazenie (vhodné na zobrazenie tvrdých kostných štruktúr, kĺbnych plôch; najčastejšie sa využíva panoramatická snímka - OPG a (modifikovaná) Schüllerova projekcia pri zatvorených aj otvorených ústach)
  • Zobrazenie magnetickou rezonanciou (vhodné na zobrazenie mäkkých tkanivových štruktúr, disku; nevyhnutnosťou je realizácia vyšetrenia pri zatvorených aj otvorených ústach obojstranne, pričom súčasťou popisu musí byť staging - možných je 5. stupňov poškodenia podľa Wilkesa)
  • Artrografia (podanie kontrastného farbiva priamo do kĺbu a následné RTG snímkovanie, výlučne cestou stomatochirurga)
  • Artroskopia (zavedenie kamery priamo do kĺbu umožňujúce vizualizovať kĺbne štruktúry a v prípade potreby kĺb aj ošetriť, výlučne cestou stomatochirurga)Vytvorte si webové stránky zdarma!