Naše publikácie

Naše publikácie


Problematika adenoidektómie (odstránenie nosovej mandle u detí):
Problematika papilárneho karcinómu štítnej žľazy (onkologické ochorenie štítnej žľazy):Zoznam použitých zdrojov

Internetové zdroje:

Wikimedia Commons. Gray's Anatomy plates [online] [cit. 2015-11-05]. Dostupné na internete: <https: commons.wikimedia.org="" wiki="" gray's_anatomy_plates=""><https: commons.wikimedia.org="" wiki="" gray's_anatomy_plates="">

Wikimedia Commons. [online] [cit. 2015-11-05]. Dostupné na internete: <https://commons.wikimedia.org>

Vytvorte si webové stránky zdarma!