Kontakt

Kontakt


MUDr. Ján Sojak

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Generála M. Vesela 21, 03426 Ružomberok

Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského, Malá hora 4, 036 01 Martin


MDDr. Michaela Žilková

Stomatologické oddelenie, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Generála M. Vesela 21, 03426 Ružomberok

Kontaktný formulár


V prípade Vašich dotazov, návrhov alebo potreby osobnej konzultácie v oblasti problematiky ochorenia čeľustného kĺbu (TMK), stomatológie, dentálnej hygieny alebo otorinolaryngológie (ORL) nás môžete vyrozumieť cez tento kontaktný formulár. (Pri chybe: info@celustnyklb.sk)


Mapy


Vytvorte si webové stránky zdarma!