Úvod


Postihnutý čeľustný kĺb, ktorému sa hovorí aj spánkovosánkový kĺb, temporomandibulárny kĺb (skratka TMK), TMJ (skratka z anglického temporomandibular joint), čelistní kloub (česky) a articulatio temporomadibularis (latinsky) môže byť pre pacienta zdrojom mnohých ťažkostí ako napríklad bolesť čeľustného kĺbu, stuhnutie kĺbu, pukanie, praskanie, nepríjemný pocit až bolesti čeľustných kĺbov pri zívaní, žuvaní, asymetrický pohyb sánky, poruchy zhryzu, vykĺbenie sánky, bolesti uší, pískanie v ušiach, bolestivosť a napätie svalstva tváre a žuvacieho svalstva, bolesť vystreľujúca do oblasti krku, oblasti oka a iné.

Spomenuté ťažkosti, príznaky súvisia najčastejšie priamo s ochoreniami temporomandibulárneho kĺbu ako sú artróza a iné degeneratívne ochorenia (skôr v staršom veku), stavy po úraze a problémy s kĺbnym diskom. Na vzniku ťažkostí sa však môže ďalej podieľať zo stomatologických príčin zlý stav chrupu, poruchy zhryzu, ochorenia zubov a ďasien, škrípanie a zatínanie zubov; z otorinolaryngologických (ORL) príčin sú to ochorenia uší a zvukovodov, Costenov syndróm, jazvy po ORL výkonoch, tumory dutiny ústnej a ORL oblasti; z celkových príčin to sú reumatické ochorenia a v neposlednom rade stres a psychické poruchy.

Pre osobu s uvedenými ťažkosťami je dôležité si uvedomiť, že u rôznych pacientov môžu mať aj na prvý pohľad rovnaké potiaže odlišnú príčinu. Už z množstva vymenovaných možných príčin, ktoré spôsobujú spomínané ťažkosti je zrejmé, že sa jedná o medzioborový problém, na ktorého riešenie môže byť potrebný stomatológ, otorinolaryngológ, stomatochirurg, rádiológ, fyzioterapeut a reumatológ.

Problémom zostáva skutočnosť, že pacienti, ktorí pociťujú ťažkosti v oblasti čeľustného kĺbu často nevedia kde majú hľadať pomoc a lekári, ktorí sú s týmito pacientmi v priamom kontakte ich správne neusmernia. Taktiež treba pripomenúť, že skoršie štádia ochorenia čeľustného kĺbu zvyčajne nie sú výrazne obťažujúce, preto pacient problém nerieši, kĺb sa naďalej poškodzuje a pacient prichádza často až vtedy, keď už je čeľustný kĺb bolestivý, stav poškodenia kĺbu pokročilý a možnosti liečby alebo aspoň stabilizácie stavu obmedzené. Preto je táto stránka určená hlavne ľuďom, ktorí majú pocit, že s ich ťažkosťami môže mať súvis aj postihnutie čeľustného kĺbu a nevedia na koho sa obrátiť so žiadosťou o odborné usmernenie, pričom doteraz neboli manažovaní stomatológom, otorinolaryngológom ani stomatochirurgom.

Cieľ

Táto informačná stránka venovaná neodbornej verejnosti vznikla na podnet pacientov s postihnutím čeľustného kĺbu a je spravovaná lekármi. Jej cieľom je pacientov zrozumiteľne a dostatočne informovať o povahe ich postihnutia, príčinách potiaží a samozrejme o možnostiach liečby. Na manažmente ochorení čeľustného kĺbu sa pritom aj sami spolupodieľame.

Naše priame pole pôsobnosti je v odbore stomatologickej protetiky, stomatológie, dentálnej hygieny, otorinolaryngológie. V terapii ochorení čeľustného kĺbu je však nutná spolupráca s fyziatricko-rehabilitačnými pracoviskami, pracoviskami magnetickej rezonancie, rádiodiagnostickými pracoviskami, stomatochirurgami, reumatológmi. Komplexným prístupom je možné zabezpečiť diagnostiku ochorení, následne liečbu samotnú a v prípade potreby smerovanie pacienta na adekvátne vyššie pracovisko.

Galéria


Vytvorte si webové stránky zdarma!