Telefónne čísla

Telefónne čísla

Uvádzame adresy a telefónne čísla niektorých z pracovísk, ktoré sa môžu spolupodieľať na diagnostike a liečbe Vášho ochorenia.

Pozor, k vyšetreniu lekárom špecialistom je stále potrebné doporučenie. Toto doporučenie k vyšetreniu a žiadosť o liečbu na týchto pracoviskách je spravidla uvedené v ambulantnej správe odosielajúceho lekára.

Taktiež môžete obdržať žiadanku na prípadné rádiodiologické vyšetrenie alebo vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Pokiaľ žiadanka neobsahuje termín vyšetrenia, musíte si termín dohodnúť samostatne. V prípade zmeny termínu vyšetrenia (napr. pre chorobu) musíte túto zmenu nahlásiť konkrétnemu pracovisku.  • Pracoviská rádiológie:

- Ružomberok: Generála M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok; t.č. 044/ 438 2729

- Ružomberok: Nám. A. Hlinku 1107/23, 034 01 Ružomberok; t.č. 0918 634 589

- Banská Bystrica: Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica; t.č. 048/ 441 2593

- Banská Bystrica: Bernolákova 10-12, 974 05 Banská Bystrica; t.č. 048/ 439 9142

  • Pracoviská magnetickej rezonancie:

- Ružomberok: J.Kačku 4, 034 95 Likavka (Ružomberok); t.č. 0903 701 341

- Banská Bystrica: Bernolákova 10-12, 974 05 Banská Bystrica; t.č. 048/ 416 5500

- Trenčín: Legionárska 28, 911 71 Trenčín; t.č. 032/ 658 3080, 032/ 658 6081

  • Pracoviská fyziatricko-rehabilitačné:

- Ružomberok: Generála M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok; t.č. 044/ 438 2539

- Banská Bystrica: Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica; t.č. 048/ 4151 787

- Banská Bystrica: Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica; t.č. 048/ 441 2611

- Banská Bystrica: Bernolákova 10-12, 974 05 Banská Bystrica; t.č. 048/ 439 9166

  • Pracoviská stomatochirurgie:

- Martin: Kollárova 2, 036 59 Martin; t.č. 043/ 420 3123

- Košice: Rastislavova 43, 041 90 Košice; t.č. 055/ 615 2812

Vytvorte si webové stránky zdarma!